Καλώς ήλθατε στη
ΝΕΩΡΙΩΝ

ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία

Η ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να καταστεί περισσότερο ορθολογική και αποτελεσματική τη λειτουργία των επιχειρήσεων του ομίλου. Φέρει την διακριτική ονομασία « ΝΕΩΡΙΟΝ » για να καταδείξει τη συνέχεια στην άσκηση της δραστηριότητας στο ναυπηγο- επισκευατικό τομέα , που ξεκίνησε το 1861 στη Σύρο με την ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα οργανωμένου ναυπηγείου, στην ουσία , της πρώτης βαριάς βιομηχανίας στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος . Η ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι μέτοχος κατα 100 % της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ και κατα 70% της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ . Επίσης ελέγχει κατά 100 % την μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΚΕΚ Νεωρίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων , της 31 Ιανουαρίου 2005,περιλήφθηκαν στους σκοπούς της εταιρείας, η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε τρίτους , υπηρεσιών μηχανογράφησης , οικονομικών υπηρεσιών , προμηθειών , συμβουλευτικών υπηρεσιών & επιχειρηματικού σχεδιασμού , διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης περιλήφθηκε η αγορά ακινήτων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.Η τελευταία δραστηριότητα αφορά στην αξιοποίηση των αστικών ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία στην Σύρο , όπου ήδη ολοκληρώθηκε η ανέγερση μεγάλου εμπορικού κέντρου στην Ερμούπολη , ενω ακολουθεί η ανέγερση και άλλων κτιρίων κατοικίας. Στρατηγικοί Στόχοι Ο στόχος της Εταιρείας είναι να αναδειχθεί και να παραμείνει πρωτοπόρα στο ναυπηγικό τομέα σε σχέση με τα ναυπηγεία της Μεσογείου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να πετύχει ανταγωνι-στικές τιμές , να επενδύσει στο προσωπικό και τον εξοπλισμό καθώς και να βάλει τα θεμέλια για μελλοντικά προγράμματα με έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ανακοινώσεις

Οικονομικά Στοιχεία

Επικοινωνία

ΝΕΩΡΙΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ακτή Μιαούλη 67 , 185 37 Πειραιάς Τηλ. : 210 45 20 778 , Fax : 210 4537776 email: Neorpir@otenet.gr

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνια Ελευσίνα 192 00 Τηλ.: 210 55 35 111 , Fax. : 210 55 46 016 email : Elefsis@elefsis-shipyards.com Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Νίκος Μπουλάς